PODOLOGIA, to dziedzina medycyny dopiero raczkująca

w Polsce. Zajmuje się badaniem wad, zniekształceń oraz zaburzeń funkcji stopy. Nazwa pochodzi od greckiego PODOS - stopa i LOGOS - nauka. Badanie podologiczne może pomóc tym, którzy często nie uświadamiają sobie,

że przyczyną różnych dolegliwości, jakie odczuwają są schorzenia ich własnych stóp.

 Jednym z najważniejszych zadań podologa jest PROFILAKTYKA – przeciwdziałanie powstawaniu zmian chorobowych w obrębie stóp. Zapobieganie następstwom wielu problemów zdrowotnych, ochroną pacjenta przed niewłaściwymi metodami pielęgnacji kończyn dolnych. Objęcie fachową opieką pacjentów z tzw. grup ryzyka

tj. chorych  na cukrzycę, hemofilię czy reumatyzm. Interdyscyplinarne wykształcenie, wywiad i badanie podologiczne umożliwiają wczesne rozpoznanie zagrożeń

i skierowanie pacjenta do odpowiedniego lekarza specjalisty, zwiększając przy tym szanse zatrzymania dalszych patologicznych zmian i powikłań.

 

 

  PODOLOG JEST POŚREDNIKIEM MIĘDZY PACJENTEM

A LEKARZEM

  

 

 

Podolog w oparciu o wywiad i badania fizykalne, dysponując współczesnymi metodami diagnostycznymi zwłaszcza komputerową platformą służącą do badania rozkładu nacisków na powierzchni podeszwowej stopy, jest w stanie zdiagnozować i pomóc w wielu schorzeniach dotyczących stóp, dobrać odciążenia miejsc zwiększonego nacisku, wykonać wkładki indywidualne, zalecić odpowiednie ćwiczenia.

 

 

 KTO POWINIEN PODDAĆ SIĘ BADANIU PODOLOGICZNEMU?

 Z badania podologicznego powinny korzystać w szczególności osoby:

   • Ograniczone ruchowo, mające wcześniej rozpoznane zaburzenia anatomiczne i funkcjonalne stóp (np. deformacje palców typu hallux lub palce młoteczkowate, stopa płaska..)

 

  • Ze zmianami skórnymi w obrębie stóp a także paznokci (modzele, odciski, rozpadliny skórne, wrastające paznokcie, grzybica paznokci…).

 

  • Osoby z nadwagą

 

  • Osoby starsze

 

  • Wykonujące pracę stojącą, pracę wymagającą długotrwałego chodzenia (dla przykładu pracownicy dużych angielskich sklepów mają do dyspozycji   nie tylko lekarza i pielęgniarkę zakładową, ale i podologa)

 

  • Wspomniani już wcześniej chorzy na cukrzycę, aby zapobiec tzw. „stopie
    cukrzycowej” powinni być regularnie badani przez podologa

 

  • Wszyscy ci, którzy po prostu odczuwają jakiekolwiek dolegliwości stóp       i kończyn dolnych

 


 
Zapotrzebowanie polskiego rynku na wąsko wyspecjalizowanych fachowców, zajmujących się profilaktyką i zachowawczym leczeniem schorzeń oraz pielęgnacją kończyn dolnych jest ogromne. Przeprowadzone kilka lat temu badania społeczne pokazują, że Polacy, zwłaszcza Ci starsi, zaniedbują swoje stopy. Nie odczuwają potrzeby pielęgnowania ich, chociaż zwykle są one zniszczone, chore i obolałe. Wstydliwie ukrywając problem w bucie zamiast usuwać lub łagodzić dolegliwości.

Stąd wniosek, że działania ukierunkowane na zmianę mentalności naszego społeczeństwa oraz uświadomienie faktu, że stopy stanowią jedną z najważniejszych części ludzkiego ciała, stały się koniecznością.

Gabinet Podologiczny

PODOLOGICA

ul. Świdnicka 16

55-040 Tyniec Mały

tel. 600 213 746

e-mail: gabinet@podologica.pl

Nowości

S-BALL

ZOBACZ KONIECZNIE
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
© podologica.pl

Ta strona została utworzona za pomocą 1&1 MyWebsite .